Entries by dries

Slechtste Europese beoordeling voor natuur in Vlaanderen

Vlaanderen heeft geen goede score behaalt bij het laatste milieurapport van de Europese Commissie.
Op het afvalbeleid na, kan het afvalbeleid en vooral de lucht- & waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit veel beter.
95% van de beschermde habitats in het Natura2000 netwerk is in “ongunstige staat van instandhouding”, de slechtste score van de hele Europese Unie.