Meeste bomen in stedelijke gebieden niet aangepast aan klimaatveranderingen

Een recente studie toont aan dat meer dan de helft van de bomen in stedelijke gebieden zich buiten hun “comfort zone” bevinden als het gaat om het klimaat. Dit betekent dat de huidige bomen niet goed zijn aangepast aan de huidige en toekomstige klimaatveranderingen.

De studie werd uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Onderzoekscentrum (JRC) van de Europese Commissie, waarbij gegevens werden verzameld over de klimaatzone en soorten van meer dan 200.000 bomen in 23 Europese steden. Uit de analyse blijkt dat meer dan de helft van de bomen in de verkeerde klimaatzone groeit, wat betekent dat ze niet geschikt zijn voor de heersende temperatuur, neerslag en klimaat in hun omgeving.

De bevindingen benadrukken de noodzaak om bij toekomstige aanplantingen van bomen rekening te houden met klimaatbestendigheid. Dit kan worden bereikt door het kiezen van boomsoorten die beter zijn aangepast aan de lokale klimaatveranderingen en door rekening te houden met de toekomstige klimaatscenario’s.

De voordelen van het planten van bomen in steden zijn talrijk, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de stedelijke hitte-eilanden, het verminderen van de geluidsoverlast en het verhogen van de biodiversiteit. Door het planten van bomen die beter zijn aangepast aan het veranderende klimaat, kunnen deze voordelen worden versterkt en kunnen steden veerkrachtiger worden gemaakt tegen de gevolgen van klimaatverandering.