Natuur op doktersvoorschrift: Investeren in meer groen als gezondheidsmaatregel

Dirk Avonts, emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de UAntwerpen en districtsraadslid voor Groen in Wilrijk, stelt dat een meer natuurlijke omgeving niet alleen nodig is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, maar ook voor onze eigen gezondheid. In het boek “Natuur op doktersvoorschrift“, betoogt Avonts samen met zijn collega’s Roy Remmen en milieuwetenschapper Hans Keune, dat natuur een effectief medicijn kan zijn van het hart tot het brein. Een groene omgeving kan het risico op een hartinfarct of beroerte met 10 tot 30 procent verlagen en heeft potentieel een groot effect op de samenleving, omdat hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak zijn van sterfte en verminderde levenskwaliteit.

Volgens Avonts moeten we investeren in meer groen als een gezondheidsmaatregel en de stadsontwikkelaars zijn de dokters van morgen. Hij benadrukt wel dat natuur een complementaire behandeling is en niet bedoeld is om medicijnen te vervangen. Het precieze werkingsmechanisme van natuur op het hart is nog niet bekend, maar er zijn verschillende hypotheses, zoals het rustgevende effect van natuur dat de hoeveelheid cortisol in het bloed doet dalen, en hoge cortisolniveaus verhogen het risico op diabetes.

Een groene omgeving nodigt ook meer uit tot bewegen. In de groenste woongebieden is de kans om diabetes te ontwikkelen bijna 20 procent kleiner dan in de minst groene gebieden. Avonts benadrukt dat het niet uitmaakt dat we het precieze mechanisme nog niet begrijpen, omdat we toch actie kunnen ondernemen en investeren in meer groen.