• GreenTown vzw biedt voordelen voor de particuliere gebruiker:
  Welke boom past in mijn tuin en regio? Wat zijn de kosten en wat zijn de (economische) baten van een boom. Waar kan ik terecht voor aanplanting en onderhoud?
 • GreenTown vzw biedt voordelen voor de gemeenschap:
  afkoeling van verstedelijkte gebieden schept een aangenaam ecologisch en leefbaar Vlaanderen
 • GreenTown vzw biedt voordelen voor de ecologie:
  waterconservatie, anti-hitte eilanden, meer biodiversiteit, CO2 captatie
 • GreenTown vzw biedt voordelen voor de gemeente en stadsbesturen:
  aangename leefomgeving, enorme economische meerwaarde
 • GreenTown vzw biedt voordelen voor de klimaatambitie van de EU:
  samenwerken aan de EU Greendeal, betrekt de burger, creëert werkbare tools
 • GreenTown vzw creëert bewustzijn

GreenTown vzw heeft als doel een gebruiksvriendelijke platvorm te maken waar burgers, ecologie, economie en de moderne wereld hand in hand gaan. Het doel is de leef- en woonomgeving van de mens substantieel te verbeteren en overdacht te vergroenen.