Slechtste Europese beoordeling voor natuur in Vlaanderen

Vlaanderen heeft geen goede score behaalt bij het laatste milieurapport van de Europese Commissie.
Op het afvalbeleid na, kan het afvalbeleid en vooral de lucht- & waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit veel beter.
95% van de beschermde habitats in het Natura2000 netwerk is in “ongunstige staat van instandhouding”, de slechtste score van de hele Europese Unie.

De redenen van deze slechte score zijn voor Europa :

  • te hoge druk op het milieu door verdroging & stikstof
  • te veel versnippering van de natuur

Europa stelt ook dat er in Vlaanderen haas alleen gericht natuurbeheer is in gebieden van de overheid en ngo’s.
De door Europa beschermde natuur in privébezit blijft duidelijk achter, maar worden pas tegen eind 2023 uitgevoerd.

Het agentschap Natuur & Bos liet weten dat er geen exacte cijfers zijn over welke beschermde natuur er welke eigenaar heeft. Wel is bekend dat ongeveer 60% van de beheerde natuur in handen is van verenigingen zoals Natuurpunt. 58% van alle bos zou in handen zijn van particulieren, die via bosgroepen plannen kunnen opstellen en subsidies ervoor verwerven.

U kunt hier een directe link naar het Europese rapport terugvinden